Ilmoitus liikenteenharjoittajien valintamenettelystä (18.5.2018)

Ilmoittautuminen ja kyselyt

Suorittaessaan Kela-kyytien liikenteenharjoittajien vertailua ja valintaa, HUT käyttää muun muassa 1) 19.4.2018 Ilmoituksen ennakkokiinnostuksesta ajaa Kela-matkoja ja 2) 9.5.2018 tarkentavassa kalustokyselyssä liikenteenharjoittajien antamia tietoja. 9.5.2018 julkistettuun kyselyyn on tehty seuraavat muutokset:

  • Muutos 1: Yrityksen kokemus Kelan suorakorvauskuljetuksista (10.12.2014 alkaen)
  • Muutos 2: Kalustotyypit ja määrät osiossa voi kunkin auton ilmoittaa ainoastaan yhdelle palvelualueelle

Kyselyihin voi edelleen vastata 27.05.2018 klo 12.00 asti. Mikäli kyselyyn jo vastanneilla liikenteenharjoittajilla on tarve korjata tai päivittää antamiaan tietoja, niitä voidaan päivittää vastaamalla uudestaan kyselyyn.

Kelan ja HUT:n vaatimukset liikenteenharjoittajien valinnassa

Kela ja HUT ovat solmineet julkisena hankintana kilpailutetun pääsopimuksen, jossa HUT on kokonaisvastuullinen toimittaja, joka vastaa sopimuksessa määritellyn Kelan sairausvakuutuslain perusteella korvattavien matkojen tuottamisesta kokonaisuudessaan. Pääsopimuksen toteuttaminen alkaa 1.7.2018, joten aikataulu on tiukka.

Kela on asettanut korkeatasoisia laatuvaatimuksia HUT:n valitsemien liikenteenharjoittajien kuljetusten laadulle, kuljetuskalustolle ja suorakorvausmenettelyn hallinnalle. Tästä seuraa esimerkiksi se, että kaluston valinnassa korostuu esteettömien autojen ja invavarusteisten autojen riittävyyden turvaaminen alueellisesti. Laatuvaatimusten täyttymistä sopimuskaudella on tehostettu valvonnalla ja sakoilla.

Näiden Kelan edellyttämien korkeatasoisten laatuvaatimusten vuoksi HUT:n on soveltuvia Kela-matkojen liikenteenharjoittajia valittaessa painotettava seuraavia asioita:

  • soveltuva kaluston tyyppi ja varusteet
  • kuljetuskokemusta nykyisestä sähköisestä suorakorvausjärjestelmästä
  • kokemusta vakiotaksiasiakkaista suorakorvausjärjestelmässä
  • valmiutta sitoutua kuljetuspalveluun jollakin HUT:n viidestä palvelualueesta
  • yritystoiminnan luotettavuutta

Liikenteenharjoittajan lopulliseen valintaan vaikuttaa vielä soveltuvuus eli kelpoisuus yrityksenä ajaa valtion rahoittamia Kela-kyytejä. HUT arvioi yritysten soveltuvuutta käyttämällä soveltuvin tavoin tukenaan lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 80-81 §:n poissulkemisperusteita.


Kuljetuspalvelusopimukset ja aikataulu

Edellä tavoin valituille liikenteenharjoittajille HUT lähettää kuljetuspalvelusopimukset 01.06.2018 mennessä.

Toimintamalli: HUT lähettää allekirjoittamansa kuljetuspalvelusopimukset valituille liikenteenharjoittajille sähköpostitse liikenteenharjoittajien kyselyssä ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin. Sopimuksen muuttaminen ei ole sallittu. Jos liikenteenharjoittaja hyväksyy kuljetuspalvelusopimuksen sellaisenaan, niin sopimus on tehtävä kahtena (2) kappaleena. Liikenteenharjoittajan on täytettävä sopimus: sopimuskohta 1.2 Liikenteenharjoittajan tiedot, päivättävä ja allekirjoitettava, jonka jälkeen liikenteenharjoittaja pitää oman sopimuskappaleen ja
lähettää HUT:n sopimuskappaleen postitse 08.06.2018 mennessä osoitteeseen Helsingin – Uudenmaan Taksit Oy, Nuijamiestentie 7, 00400 Helsinki ja nimettävä kirje ”Kuljetuspalvelusopimus”.

Halutessanne voitte lähettää HUT:n sopimuskappaleen sähköpostitse 8.6.2018 mennessä osoitteella: iina.varsa@hu-taksit.fi

Kuljetuspalvelujen tuottamisen sopimuskausi alkaa 01.07.2018.